Nyhetsbrev

Elektronisk direktreklam, ofta kallat nyhetsbrev, per e-post är ett förmånligt sätt att skicka direktreklam på. Det enda ni behöver är e-postadresser till mottagaren. Resten fixar vi.

Vi erbjuder nyhetsbrev som en fullservice tjänst. Vi gör upp layout och skriver innehåll med bilder för det ändamål utskicket har.  Tekniken bakom att sätta upp brevet,  skicka iväg och schemalägga breven sköter vi också om. Efter utskicket så rapporterar vi er med rapport över hur utskicket nått vilka kunder. E-postreklam ger noggrann uppföljning om vilka kunder som har läst brevet, vilken tid på dygnet ni bäst når era kunder och vilka länkar som intresserade dem. 

Skillnaden på elektroniska direktreklam och tryckt direktreklam är priset och uppföljningen. Distributionskostnaderna är små med elektronisk direktreklam och uppföljningen noggrann. Skickliga marknadsförare är av största vikt vid produktionen av e-postreklam. Man har endast en kort tid på Er att fånga kundens uppmärksamhet, därför ska redan rubriken på nyhetsbrevet locka mottagaren att läsa mer. 

Pris för nyhetsbrev är från 179€.

Aktuellt