Innehållstjänster


Det är innehållet som räknas! Marknadsföring i de flesta sammanhang handlar om kommunikation. Genom att ha en fungerande kommunikation kan vi också göra lyckade affärer.

Ett tilltalade innehåll är av största vikt när ni vill förmedla ett budskap på hemsidan, facebook-sidan eller nyhetsbrevet. 

Vi kan genom våra skickliga skribenter och fotografer erbjuda heltäckande tjänster med såväl layoutmässig utformning av produkter som möjligheten att skapa ett professionellt innehåll. En reporter och fotograf besöker er för att göra en intervju och för att fotografera. Texterna och bilderna redigeras sen för att passa webben. 

 

 

Aktuellt