Ändring i fi-domäner från september 2016

Om du har en fi-domän som du själv registrerat så har du fått ett e-postmeddelande från Kommunikationsverket med ämnet ”Viktigt meddelande om ditt fi-domännamn”. 

 

Meddelandet gäller en ändring för fi-domäner som gäller från 5.9.2016. Tidigare har alla företag som är registrerade i Finland kunnat registrera ett fi-domännamn direkt på hemsidan www.domain.fi. Från och med 5.9.2016 så kan du inte längre registrera eller administrera din fi-domän direkt via www.domain.fi utan du kontaktar istället en registrar (s.k. domännamnleverantör) som sköter om domänhantering- och registrering åt dig. Enitis delägare Multitronic är godkänd registrar hos Kommunikationsverket i Finland. 

Vad behöver jag göra?

 • Se till att ditt domännamn finns hos en godkänd registrar i god tid före september 2016
 • Du sänder auktoriseringskoden för domänen till din registrar
 • Om du inte hittar auktoriseringskoden du fick i samband med att du registrerade din domän så kan du beställ en ny auktoriseringskod på denna länk: https://domain.fi/s/SV Välj i menyn till vänster ”Beställ en auktoriseringskod”
 • Om du önskar att Eniti/Multitronic fungerar som din registrar så sänder du din auktoriseringskod till Nina Hägen, nina@eniti.fi

 

Vad förändras?

 • Varje domännamnsanvändare måste ha en registrar.
 • Endast registraren kan anteckna domännamn för sina kunder i Kommunikationsverkets domännamnsregister och göra ändringar i dem.
 • Alla registrarer, även de nuvarande domännamnsleverantörerna, måste göra en anmälan till Kommunikationsverket.
 • Registrarerna tillhandahåller alla tjänster för fi-domännamn: ansökan, förnyande, överföring, registrarbyte, uppsägning och uppdatering av uppgifterna.
 • Vem som helst kan vara användare av fi-domännamn, när de nuvarande begränsningarna för hemort och ålder slopas.
 • Utländska företag, organisationer och privatpersoner kan få ett fi-domännamn.
 • Sådana domännamn som består av en kombination av en persons för- och efternamn får i framtiden antecknas fritt.

 

Vad förblir oförändrat?

 • Fi-domännamn är ett pålitligt och tryggt finländskt val.
 • Domännamnen antecknas i ett domännamnsregister som Kommunikationsverket förvaltar.
 • Skyddet av varumärken och firma förblir oförändrat och Kommunikationsverket avgör rättskränkningar mot dem avgiftsfritt.
 • Kommunikationsverket garanterar fi-domännamnets och fi-rotens funktion och pålitlighet i verksamheten.
 • De nuvarande domännamnen fortsätter att vara i kraft normalt också efter den 5 september 2016, men domännamnet kan förnyas endast via en registrar.

Mer info

Mer info hittar du på länken https://domain.fi/info/sv/index/fi_uudistuu.html

Har du frågor kring domäner och hemsidor så kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig. 

Aktuellt